Gran Canaria School of Languages

Förberedelsekurs för DELE


DELE preparation


Diplomen med spanska som utländskt språk (DELE) är officiella titlar som är värderade efter graden av kompetens och behärskning av det spanska språket, vilket utfärdas av Cervantes-institutet i Ministeriet för Lära-, Kultur- och Sport´s namn.


Examen DELE innehåller alla varianter av spanskan vilka anses giltiga för att erhålla diplomet.


Det finns sju kallelser till examen (februari, april, maj, juli, september, oktober och november), dock inte för alla nivåer. Universitetet i Las Palmas de Gran Canaria är examinator i denna stad under kontroll av Cervantes-institutet. På Gran Canaria School of Languages preparerar vi kandidaterna för dessa officiella prov.


Mer information här.Varför DELE?


 1. För dess akademiska och professionella erkännande.

 2. Därför att det är ett krav för att kunna arbeta i vissa spanska företag och för att studera på många universitet i landet.

 3. För sitt goda rykte.

 4. För att officiellt kunna visa sin nivå i spanska.

 5. För att det är ett internationellt, officiellt diplom som är godkänt i 90 länder: Privata firmor. Kommerskollegium, allmänna och privata lärosystem, företag med internationell kooperation, stiftelser.

 6. För att det är ett krav för många universitetskurser beroende på grad och forskning.

 7. För det har obegränsad giltighet.

Beskrivning


Kursen för preparation för DELE
 • Kursen för preparation för DELE görs privat under hela året i 6 nivåer: A1, A2, B1, B2, C1 och C2.

 • Start: Den första måndagen i varje månad. Längre ner anvisas datum.

 • Varaktighet: Minst 20 timmar. Max-timmar beror på elevens behov och eleven blir rådgiven av läraren.

 • Kursen kan reserveras på morgonen eller på eftermiddagen. Det existerar en prisskillnad.

 • Kursen leds av en lärare med specifik utbildning för att göra prov för DELE.

 • Lektionerna under helgdagar läses in under samma vecka.

 • 1 lektionstimme: 50 minuter.

 • Lektionerna sker endast på spanska.

 • Ingen inskrivningsavgift uttages. Priserna gäller enligt nedan.

 • Studiematerialet, intygen och diplomen är ej inkluderade i priset.

Studiematerial


För prepareringen av examen DELE använder vi oss av specifikt och speciellt material. Vi använder oss av modeller för riktiga prov och vi gör aktiviteter med riktigt material.


Inkluderar


Kursens pris inkluderar:

 • 20 lektionstimmar per vecka

 • Introduktionsprov ref. nivå

 • Förmyndarskap och akademisk rådgivning

 • Gratis internetanslutning via WiFi

 • Personlig information och uppmärksamhet

 • Rabatt vid bilhyrning

 • Rabatt på surfkurser


När kursen bokas med inkvartering inkluderar priset:

 • Gratis stadskarta

 • Frukost på lektionsdagar. Option: halvpension – frukost och lunch lektionsdagar. På lördagar, söndagar och helgdagar serveras endast en middag

 • Cleaning of the room every 8 or 9 days (first cleaning is before occupying the room),

 • Bed linen and towels are provided and are changed with the cleaning of the room,

 • En kopp kaffe eller frukt under rasten

 • 50% discount on utflykt per vecka

 • Tillgång till vår kurs online abclingua.net i nivåerna A1 och A2 från betalningsdatumet till kursstart

 • Gratis grammatikbok

 • Gratis användning av en bodyboard (mot en deposition)

 • Intyg/Diplom.

Datum för kurser för preparation av DELE


Kurser för preparation för DELE startar den första måndagen varje månad.

Andra datum är också möjliga. Konsultera detta med vårt kontor.


Datum 2018


J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2

5

5

2

7

4

2

6

3

3

5

3


Datum 2019


J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

8

4

4

1

6

3

1

5

2

7

4

2

De 6 nivåerna av DELE


Diplomet finns på sex nivåer, enligt Europarådets nivåskala:


DELE A1

Denna examen är den första av sex inlärningsnivåer enligt den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk Europeiska Allmänna Råd.


DELEA1 hjälper eleven att komma in i den spansktalande världen, förbättra sin akademiska utbildning och den ger eleven förtroende att fortsätta avancera i resten av rekommendationer. Detta diplom visar att eleven är kapabel att bruka ett elementärt språk i situationer av kommunikation som har att göra med omedelbara nödvändigheter eller med olika vanliga teman.


DELEA1 är ett diplom som är internationellt erkänt och som ger direkt kontakt med spanskan och som ökar dess nivå av detta språk från början av studierna.

Examen DELE A1 består av olika prov, organiserade i två grupper:

 • Grupp 1 (kännedom om läsning-skrivning): Förståelse av text (45 min.) och uttryck och skrift (25 min.)

 • Grupp 2 (muntlig kännedom): Förståelse (20 min.) och muntligt uttalande och dialog.

Benämningen “Apto” behövs i varje grupp av proven för examen.


(**) Den högsta poängen man kan få i provet är 100 poäng.och det är nödvändigt att få 33 poäng i varje grupp för att få det globala betyget “apto”.

Slutbetyget är APTO eller NO APTO.


Modell på provet.

DELE A2

Detta diplom intygar att kandidaten är kapabel att förstå vanliga fraser och uttryck som man vanligen använder i speciella situationer ( basinformation om sig själv och sin familj, inköp, intressanta platser, anställningar etc.)


Examen DELE A2 består av olika prover, organiserade i två grupper:

 • Grupp 1 (Kännedom läsning-skrivning) Förståelse av text (60 min.) och uttryck och dialog i skrift (50 min.)

 • Grupp 2 (muntlig kännedom): Förstå vad man hör (35 min.) och muntligt uttalande och muntlig förståelse (15 min.)

Benämningen “apto” behövs i varje grupp av proven för examen.


(**) Nivå A2 är den som behövs för att klara examen för nationalitet.


Modell på provet.

DELE B1

DELE B1


Diplomet DELE B1 intygar att kandidaten har en betydande nivå i spanska vilket placerar honom något över kategorin som nybörjare.


Detta diplom intygar att användaren har kapacitet av språket för att:

 • Förstå de viktigaste punkterna av muntlig och skriftlig text i olika varianter av språket och som inte är excessivt förklarade, och alltid om kända saker vare sig det gäller arbete, studier eller vanligt liv.

 • Sätta sig in i det största antalet situationer och sammanhang som anges.

 • Själv göra enkla texter om kända teman eller av personligt intresse, t ex beskrivning av upplevelser, händelser, önskningar, planer eller opinionsuttryck.

Examen DELE B1 består av olika prov, organiserade i tre grupper:

 • Grupp 1: Förståelse av textläsning (40 min.) och skriftligt uttryck (50 min.)

 • Grupp 2: Grammatik och ordförråd (40 mjn.)

 • Grupp 3: Förstå det man hör (30 min.) uttryck och muntlig dialog 10 min.)

(**) Den högsta poäng man kan få i examen är 100 poäng och det är nödvändigt att få 70% i varje grupp.


Modell på provet.

DELE B2

DELE B2 (antes Intermedio)


Intygar att kandidaten har tillräcklig språkkompetens för att behärska språket i vardagliga situationer, utan krav på språkkunskaper inom specialområden.


Modell på provet.

DELE C1

Diplomet DELE C1 garanterar att eleven gör framsteg i språket och att han innehar en mer än avancerad nivå av spanska. Detta diplom anger den språkliga kompetensen att:

 • Förstå ett stort antal utbredda texter som kräver en viss nivå liksom att förstå dess innebörd;

 • Kunna uttrycka sig med lätthet och spontanitet utan speciell ansträngning för att göra sig förstådd;

 • Kunna använda sig flexibelt och effektivt av språket för sociala, akademiska och professionella syften;

 • Vara kapabel att göra texter bra strukturerade och detaljerade över teman med viss svårighet, uppvisande ett korrekt sätt att organisera, artikulera och förtydliga en text.

Examen DELE C1 består av fyra prov, klassificerade i två grupper (Grupp 1: Prov 1 och 3. Grupp 2: Prov 2 och 4):

 • Prov 1: Förståelse av läsning och användning av språket (90 minuter);

 • Prov 2: Förstå det man hör och användning av språket (50 minuter);

 • Prov 3: Skicklighet. Förstå det man hör och uttalande och skriftlig förmåga (80 minuter);

 • Prov 4: Skicklighet. Förståelse av text och uttalande och muntlig förmåga (20 minuter)(och 20 minuter för preparation).

(**) Den högsta poäng man kan få i examen är 100 poäng och det är nödvändigt att få 70% i varje grupp.


Modell på provet.

DELE C2

DELE nivå C2 är det språkliga spanska diplom som gäller för nivå som Maestria (C2), det sjätte av förslagen i skalan av Europeiska Kommunens referensram för språk av Europeiska Rådet.


DELE nivå C2 intygar den nödvändiga språkliga kompetens som krävs för att klara upp vilken situation som helst med total effektivitet, som visar en spontan kapacitet till vilken text som helst med en höjd precisionsgrad. Användaren visar en klar dominans av nyansering och innehar en naturlig lätthet i alla sina uttryck.


DELE C2 består av tre prover:

 • . Prov 1: Användande av språket, förståelse av text och det man hör (105 minuter);

 • . Prov 2; Skicklighet: förstå det man hör och läser och uttalande och skrivning (150 minuter);

 • . Prov 3; Skicklighet; förstå det man läser och uttalanden och muntligt framförande (20 minuter) (och 30 minuter preparation).


Modell på provet.

Din nivå


Please, take some time to do our online test before you send us your booking request. This will not only allow us to place you in your appropriate level but also to give you advise on your most convenient starting date.


On your first day of class you will also do an oral placement test. The result of both your written test and the oral test will determine the level you are placed in.

Priser i Eur


Priser 2018

Förberedelse för DELE 2018

 

Morning

Afternoon

1 vecka:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka

2 veckor:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka

3 veckor:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka

4 veckor:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka

5 veckor:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka


Priser 2019

Förberedelse för DELE 2019

 

Morning

Afternoon

1 vecka:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka

2 veckor:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka

3 veckor:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka

4 veckor:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka

5 veckor:

   

  10 timmar/vecka

  15 timmar/vecka

  20 timmar/vecka


Villkor


Villkor

Villkor 2018General terms and conditions 2018

 1. This agreement is legally binding once the centre has received a student's signed enrolment form, either online or in writing, and implies full acceptance of these general terms and conditions. Likewise, the agreement is legally binding if the inscription is made by telephone, once the data of the reservation have been taken and the payment (deposit or total payment) has been received.


 2. This contract is available to the public at http://www.se.grancanariaschool.com/villkor.php


 3. The total amount of the course (and accommodation) shall be calculated according to the valid price list which forms part of this agreement. This amount must be paid in advance. The student will then receive the confirmation of his/her reservation request and an invoice. If payment of the total amount is not made within two weeks from the date of sending the reservation request, it will be deemed cancelled.


 4. A paid course/accommodation or part of it is not transferable to another person.


 5. Minimum age to participate in a group course: 16 years. Minimum age to occupy a room in our accommodation: 18 years or younger accompanied by a responsible adult.


 6. The school offers Spanish courses as non-accredited education all year round. Course20 (Standard course) is offered from Monday to Friday from 9.00 to 13.00. Classes pertaining to bank holidays are made-up during the same week. Classes lost by the student are not made-up or refunded.


 7. The maximum number of participants per group is 14.


 8. From A1 to B2, a complete level lasts between 4 and 5 weeks. The C1 level consists of two blocks of 4 to 5 weeks each.


 9. A class session lasts 50 minutes. Classes are taught in Spanish only.


 10. LEVEL ASSIGNMENT: The distribution of the students in the different levels is the responsibility of the centre and is based on strictly academic criteria. After the initial level test, interview and language needs of the student, the decision will be taken to locate him/her in the most appropriate level.


 11. CHANGES OF LEVEL: A student may request a change of level, but the change will be possible only with the prior consent of his/her teacher and the academic coordinator. In case the teacher and the academic coordinator consider that the linguistic competence of the student is not sufficient to step up to the next level, a proof of access to the higher level will be required that proves the real capacity of production and understanding of the student in that level.


 12. Only students of the Standard Courses (groups) can hire Extra Classes.


 13. Starting dates for beginners in the Standard Course (groups): the 1st Monday of the month throughout the year.


 14. Rooms are given clean and re-cleaned on the 8th or 9th day. Bed linen and towels are included and changed with each cleaning of the room. The cleaning of the apartment with kitchen is not included. The client can ask for an extra cleaning with change of bed linen and towels against payment. We perform washing (not ironing) of your personal clothing against payment.


 15. Accommodation includes breakfast on school days (not for the apartment with kitchen). Half board is optional: lunch on school days and dinner only on weekends and holidays.


 16. The price of the course includes:
  • Initial level test;
  • Tutoring and academic counselling;
  • Free internet access via WiFi;
  • Personalized attention and information;
  • Discount on car rental;
  • Discount on surf courses;

 17. The price of the course does not include: tuition material, certifications and diplomas.


 18. Included in the accommodation price when booked for at least 7 nights:
  • Free grammar book;
  • A break coffee or fruit on school days;
  • 50% discount in the weekly excursion;
  • Free use of a bodyboard (with deposit);
  • Access to our online course (levels A1 and A2) from the date of payment until the beginning of the course;
  • Certificate/Diploma.


 19. Students up to 25 years of age can book a shared room. Students can book double rooms in the company of people who do not attend a course.


 20. Accommodation payment is made for full weeks starting on Saturday / Sunday at 12 noon. Rooms must be vacated on Saturday / Sunday before 10:00 h.


 21. Smoking is not allowed in the school or in the accommodation. Animals are not allowed.


 22. CANCELLATIONS: For cancellations arriving 20 days before the start of the course, the school reimburses the amount paid for classes and accommodation less 10%. If the cancellation arrives later, the school reimburses the amount paid less 20%. No cancellations will be admitted if submitted after 4:00 pm (GMT or CET-1) of our last working day prior to the starting date of the course or arrival at the accommodation.

  Private lessons will only be rescheduled with 24 hours’ notice, otherwise the will be lost. Teachers’ waiting time is 20 minutes; after that all classes scheduled for that day are lost.

  For long stays in our accommodation, the student can make changes or cancellations for the following month and claim a refund as long as he/she gives notice until the 15th day of the month prior to that change or cancellation. Of all the amounts that are returned, 20% will be deducted for administrative expenses.


 23. CERTIFICATE OF ATTENDANCE OR DIPLOMAS: The Diploma may be issued at the end of the corresponding level. The Certificate of Attendance can be issued at any time, but only to students with at least 85% attendance. Our diploma / certificate is not an official document, according to the legislation that regulates non-accredited education.


 24. PROTECTION OF PERSONAL DATA AND IMAGE RIGHTS: the student, by accepting this contract, gives consent for his/her personal data submitted in the booking process to be included in a file owned by Gran Canaria School of Languages, SLU and processed under the Personal Data Protection Act 15/1997 for the purposes of carrying out the academic, economic and administrative management of the student, necessary for the organization and development of the training activity of Gran Canaria School of Languages.

  During the time that the student is enrolled in the centre, images of the students can be captured and used in the composition of graphic or video files prepared to inform or publicize activities organized by the centre. Dissemination can be done through publications on paper or the inclusion on the website www.grancanariaschool.com, social networks, as well as by publication in information leaflets owned by Gran Canaria School SLU. The treatment of student images is carried out in accordance with Organic Law 1/1982, of May 5, on civil protection of the right to honour, personal and family privacy, and the image itself, eliminating any captures or filming that might violate these fundamental rights. The images are not used for purposes other than those expressed and may be transferred to third parties for promotional or advertising purposes.

  When registering, the student expresses his / her consent for Gran Canaria School of Languages to make photographs and videos showing and using images taken by the students during the classes and activities of the school in which they appear for promotional purposes. The denial of this permit must be communicated in advance by one of two options:
  • Option 1: Students will be provided with a document upon request.
  • Option 2: sending a letter addressed to the centre, Gran Canaria School of Languages, Calle Dr. Grau Bassas 27, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, SPAIN, or via email to office@grancanariaschool.com


 25. STANDARDS OF BEHAVIOR AND COEXISTENCE: Students are expected to behave appropriately and respect their peers and staff at our school. Inappropriate or offensive behaviour towards others or class attendance in drunkenness or under the influence of drugs will not be accepted.

  If a student behaves improperly with a classmate, teacher or staff member, he or she will receive a verbal notice from Gran Canaria School of Languages and will be informed in writing of the consequences of his / her performance, in order to correct his / her behaviour. If this does not happen after this first warning, the expulsion process may be initiated by the school, if necessary and according to the current legality. In case of violent acts, serious alteration of the order or threats to the physical integrity of other persons, the expulsion will be immediate.

  Gran Canaria School of Languages reserves the right to expel the student, both from the school and from its accommodation, in case of breach of any of the legal conditions, serious disciplinary infractions or acts of violence towards other students, teachers or staff of the centre. Expulsion of a student implies loss of the right to financial compensation and exempts the school from any additional obligation. All expenses (indemnities, fines, etc.) caused by breach of the law will be borne by the student and in the case of minors, their parents or legal guardians.


 26. CLAIMS AND CONFLICT RESOLUTION: we have the necessary management procedures so that any problems that may arise during the student's stay are resolved as soon as possible. In all cases, the student must communicate his/her complaints in writing and the school will respond verbally and also in writing, proposing the best options for the resolution of the complaint.

  No claim or complaint made after the end of the stay that has not been brought to the attention of the school in writing during the course will not be accepted.

  In case of not reaching a full agreement between both parties, the school makes available to its customers the complaint sheets conforming to the official model. For any dispute arising from the interpretation or fulfilment of this contract, the school is submitted expressly to the arbitration system of consumption, through the corresponding Consumer Arbitration Board.

  The Spanish law applies to all relations between the student and the centre and / or between contractors of services with the centre, and all parties will submit to the jurisdiction of the Courts and Tribunals of Las Palmas de Gran Canaria.

Villkor 2019General terms and conditions 2019

 1. This agreement is legally binding once the centre has received a student's signed enrolment form, either online or in writing, and implies full acceptance of these general terms and conditions. Likewise, the agreement is legally binding if the inscription is made by telephone, once the data of the reservation have been taken and the payment (deposit or total payment) has been received.


 2. This contract is available to the public at http://www.se.grancanariaschool.com/villkor.php


 3. The total amount of the course (and accommodation) shall be calculated according to the valid price list which forms part of this agreement. This amount must be paid in advance. The student will then receive the confirmation of his/her reservation request and an invoice. If payment of the total amount is not made within two weeks from the date of sending the reservation request, it will be deemed cancelled.


 4. A paid course/accommodation or part of it is not transferable to another person.


 5. Minimum age to participate in a group course: 16 years. Minimum age to occupy a room in our accommodation: 18 years or younger accompanied by a responsible adult.


 6. The school offers Spanish courses as non-accredited education all year round. Course20 (Standard course) is offered from Monday to Friday from 9.00 to 13.00. Classes pertaining to bank holidays are made-up during the same week. Classes lost by the student are not made-up or refunded.


 7. The maximum number of participants per group is 14.


 8. From A1 to B2, a complete level lasts between 4 and 5 weeks. The C1 level consists of two blocks of 4 to 5 weeks each.


 9. A class session lasts 50 minutes. Classes are taught in Spanish only.


 10. LEVEL ASSIGNMENT: The distribution of the students in the different levels is the responsibility of the centre and is based on strictly academic criteria. After the initial level test, interview and language needs of the student, the decision will be taken to locate him/her in the most appropriate level.


 11. CHANGES OF LEVEL: A student may request a change of level, but the change will be possible only with the prior consent of his/her teacher and the academic coordinator. In case the teacher and the academic coordinator consider that the linguistic competence of the student is not sufficient to step up to the next level, a proof of access to the higher level will be required that proves the real capacity of production and understanding of the student in that level.


 12. Only students of the Standard Courses (groups) can hire Extra Classes.


 13. Starting dates for beginners in the Standard Course (groups): the 1st Monday of the month throughout the year.


 14. Rooms are given clean and re-cleaned on the 8th or 9th day. Bed linen and towels are included and changed with each cleaning of the room. The cleaning of the apartment with kitchen is not included. The client can ask for an extra cleaning with change of bed linen and towels against payment. We perform washing (not ironing) of your personal clothing against payment.


 15. Accommodation includes breakfast on school days (not for the apartment with kitchen). Half board is optional: lunch on school days and dinner only on weekends and holidays.


 16. The price of the course includes:
  • Initial level test;
  • Tutoring and academic counselling;
  • Free internet access via WiFi;
  • Personalized attention and information;
  • Discount on car rental;
  • Discount on surf courses;

 17. The price of the course does not include: tuition material and certificate of attendance.


 18. Included in the accommodation price when booked for at least 7 nights:
  • Free grammar book;
  • A break coffee or fruit on school days;
  • 50% discount in the weekly excursion;
  • Free use of a bodyboard (with deposit);
  • Access to our online course (levels A1 and A2) from the date of payment until the beginning of the course;
  • Certificate of attendance.


 19. Students up to 25 years of age can book a shared room. Students can book double rooms in the company of people who do not attend a course.


 20. Accommodation payment is made for full weeks starting on Saturday / Sunday at 12 noon. Rooms must be vacated on Saturday / Sunday before 10:00 h.


 21. Smoking is not allowed in the school or in the accommodation. Animals are not allowed.


 22. CANCELLATIONS: For cancellations arriving 20 days before the start of the course, the school reimburses the amount paid for classes and accommodation less 10%. If the cancellation arrives later, the school reimburses the amount paid less 20%. No cancellations will be admitted if submitted after 4:00 pm (GMT or CET-1) of our last working day prior to the starting date of the course or arrival at the accommodation.

  Private lessons will only be rescheduled with 24 hours’ notice, otherwise the will be lost. Teachers’ waiting time is 20 minutes; after that all classes scheduled for that day are lost.

  For long stays in our accommodation, the student can make changes or cancellations for the following month and claim a refund as long as he/she gives notice until the 15th day of the month prior to that change or cancellation. Of all the amounts that are returned, 20% will be deducted for administrative expenses.


 23. CERTIFICATE OF ATTENDANCE: The Certificate of Attendance is not included in the course price. It can be issued at any time, but only to students with at least 85% attendance. The certificate will show the number of studied hours, the objectives and the contents of the studied level. Our certificate is not an official document according to the legislation that regulates non-accredited education.


 24. PROTECTION OF PERSONAL DATA AND IMAGE RIGHTS: the student, by accepting this contract, gives consent for his/her personal data submitted in the booking process to be included in a file owned by Gran Canaria School of Languages, SLU and processed under the Personal Data Protection Act 15/1997 for the purposes of carrying out the academic, economic and administrative management of the student, necessary for the organization and development of the training activity of Gran Canaria School of Languages.

  During the time that the student is enrolled in the centre, images of the students can be captured and used in the composition of graphic or video files prepared to inform or publicize activities organized by the centre. Dissemination can be done through publications on paper or the inclusion on the website www.grancanariaschool.com, social networks, as well as by publication in information leaflets owned by Gran Canaria School SLU. The treatment of student images is carried out in accordance with Organic Law 1/1982, of May 5, on civil protection of the right to honour, personal and family privacy, and the image itself, eliminating any captures or filming that might violate these fundamental rights. The images are not used for purposes other than those expressed and may be transferred to third parties for promotional or advertising purposes.

  When registering, the student expresses his / her consent for Gran Canaria School of Languages to make photographs and videos showing and using images taken by the students during the classes and activities of the school in which they appear for promotional purposes. The denial of this permit must be communicated in advance by one of two options:
  • Option 1: Students will be provided with a document upon request.
  • Option 2: sending a letter addressed to the centre, Gran Canaria School of Languages, Calle Dr. Grau Bassas 27, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, SPAIN, or via email to office@grancanariaschool.com


 25. STANDARDS OF BEHAVIOR AND COEXISTENCE: Students are expected to behave appropriately and respect their peers and staff at our school. Inappropriate or offensive behaviour towards others or class attendance in drunkenness or under the influence of drugs will not be accepted.

  If a student behaves improperly with a classmate, teacher or staff member, he or she will receive a verbal notice from Gran Canaria School of Languages and will be informed in writing of the consequences of his / her performance, in order to correct his / her behaviour. If this does not happen after this first warning, the expulsion process may be initiated by the school, if necessary and according to the current legality. In case of violent acts, serious alteration of the order or threats to the physical integrity of other persons, the expulsion will be immediate.

  Gran Canaria School of Languages reserves the right to expel the student, both from the school and from its accommodation, in case of breach of any of the legal conditions, serious disciplinary infractions or acts of violence towards other students, teachers or staff of the centre. Expulsion of a student implies loss of the right to financial compensation and exempts the school from any additional obligation. All expenses (indemnities, fines, etc.) caused by breach of the law will be borne by the student and in the case of minors, their parents or legal guardians.


 26. CLAIMS AND CONFLICT RESOLUTION: we have the necessary management procedures so that any problems that may arise during the student's stay are resolved as soon as possible. In all cases, the student must communicate his/her complaints in writing and the school will respond verbally and also in writing, proposing the best options for the resolution of the complaint.

  No claim or complaint made after the end of the stay that has not been brought to the attention of the school in writing during the course will not be accepted.

  In case of not reaching a full agreement between both parties, the school makes available to its customers the complaint sheets conforming to the official model. For any dispute arising from the interpretation or fulfilment of this contract, the school is submitted expressly to the arbitration system of consumption, through the corresponding Consumer Arbitration Board.

  The Spanish law applies to all relations between the student and the centre and / or between contractors of services with the centre, and all parties will submit to the jurisdiction of the Courts and Tribunals of Las Palmas de Gran Canaria.

Boka här


Klicka på knappen för att boka din kurs.

 

Boka härBook here
Me gustaría muchísimo volver a la escuela el próximo año para mejorar mi español y también porque he encontrado personas muy amables y divertidas. ¡Muchísimas gracias!


Ilaria farioli, 26, Italia.

Arbeta med det du kan på spanska innan du kommer hit – öva läsning och gå igenom grammatiken. En liten förberedelse gör början mycket lättare.


Privatlektioner på Skype:


235 Eur/10 timmar


Privatlektioner på Skype
Online spanska kurs för nivåer A1 och A2.

abclingua.net: online Spanish course
Spansk grammatik:
Fotogalleri

 

Recensioner från våra studenter

 

Statistik

 

FAQs