Gran Canaria School of Languages

Diploma Internacional de Españo: D.I.E.


DIE, Fidescu
Gran Canaria School of Languages är den enda skola som har rättighet att utföra examen av DIE (Internationella Diplom i Spanska) i Las Palmas.

Om DIE


FIDESCU protektoratet är under undervisningsministeriet. All kulturverksamhet som bedrivs av stiftelsen är föremål för direkt tillsyn av sina arbetsgivare. Stiftelsen har en Honorary Board som består av experter inom olika utbildnings-och kulturområden.


Spanska är det officiella språket i 21 länder, som talas av över 400 miljoner människor, av denna anledning, har institutionen för spanska språket FIDESCU Foundation utvecklat International Diploma of Spanish (DIE) följa riktlinjerna och riktlinjerna för det europeisk ram för lärande, undervisning och bedömning av språk. DIE ger möjlighet för barn från 8 år, ungdomar, vuxna och yrkesverksamma att få sina examens Kvalificerings Certifikat kunskaper i spanska.


Tärningen är ett examensbevis graden av kunskaper i spanska har samarbetat i utarbetandet av lingvister, pedagoger och lärare i spanska, och är utformat för att mäta de sökandes förmåga att kommunicera.


Tärningen har ett akademiskt erkännande av Språkkurser Spansk kultur och påvliga universitetet i Salamanca. Innehållet i nivåerna av testerna har utvecklats i enlighet med den gemensamma europeiska referensramen för lärande, undervisning och bedömning av språk.


Tester DIE svara rätt eller faktisk spanska, överväger alla varianter, olika accenter och uttryck som används i olika spansktalande länder.

Nivåer


Diploma Internacional de Españo: DIE.

Bedömningskriterier


Tester har tilldelats sammanlagt 100 poäng. För att tjäna ett diplom ska dö minst poäng av 65% uppnås. Ur ett resultat på 85% ett diplom med distinktion kommer att delas ut. I vart och ett av bedömningskriterierna måste uppnås ett visst antal poäng för att klara provet.


Kandidater kan lämnas antingen till den muntliga och den skriftliga, eller båda. För det fall att den sökande anta endast ett av testerna, skriftlig eller muntlig, skulle få hela beloppet för den ersatta delen diplom.

Fördel


  • Människor som redan har en viss nivå av spanska och därför inte behöver följa någon specifik kurs kan förekomma.

  • Proven genomförs under hela året, så att kandidater kan nomineras till det samtal som passar dem.

  • Innehållet i DIE examen är flexibla och varierande, studenten kan välja de samtalsämnen som är av intresse.

  • Behöver inte ske på alla nivåer i nivå "domän".

  • Den sökande kan välja olika nivåer av skriftliga och muntliga prov, beroende på deras kunskaper i det spanska språket.

  • För det fall att den sökande anta endast ett av testerna, skriftlig eller muntlig, skulle få hela beloppet för den ersatta delen diplom.

Beskrivning


Beskrivning av den skriftliga DIE-undersökningen - Delar och betyg

Direct link to Fidescu's online description


A1

A1 Beginner:

This test is worth a total of 100 points. In order to pass this test a minimum of 65% must be obtained. If a result of 85% or over is obtained the Diploma will contain a distinction.

 

Part 1: listening

30 minutes

20 points

Part 2: reading

30 minutes (20 questions)

20 points

Part 3: speaking

30 minutes (20-30 questions)

30 points

Part 4: writing

40 minutes (250-word essay)

30 points

A2

A2 Basic:

This test is worth a total of 100 points. In order to pass this test a minimum of 65% must be obtained. If a result of 85% or over is obtained the Diploma will contain a distinction.

 

Part 1: listening

30 minutes

20 points

Part 2: reading

30 minutes (20 questions)

20 points

Part 3: speaking

30 minutes (20-30 questions)

30 points

Part 4: writing

40 minutes (250-word essay)

30 points

B1

B1 Intermediate:

This test is worth a total of 100 points. In order to pass this test a minimum of 65% must be obtained. If a result of 85% or over is obtained the Diploma will contain a distinction.

 

Part 1: listening

30 minutes

15 points

Part 2: reading

30 minutes (20 questions)

25 points

Part 3: speaking

30 minutes (20-30 questions)

30 points

Part 4: writing

40 minutes (250-word essay)

30 points

B2

B2 Advanced:

This test is worth a total of 100 points. In order to pass this test a minimum of 65% must be obtained. If a result of 85% or over is obtained the Diploma will contain a distinction.

 

Part 1: listening

30 minutes

20 points

Part 2: reading

30 minutes (20 questions)

25 points

Part 3: speaking

30 minutes (20-30 questions)

25 points

Part 4: writing

40 minutes (250-word essay)

30 points

C1

C1 Superior:

This test is worth a total of 100 points. In order to pass this test a minimum of 65% must be obtained. If a result of 85% or over is obtained the Diploma will contain a distinction.

 

Part 1: listening

30 minutes

25 points

Part 2: reading

30 minutes (20 questions)

25 points

Part 3: speaking

30 minutes (20-30 questions)

25 points

Part 4: writing

40 minutes (250-word essay)

25 points

C2

C2 Master:

This test is worth a total of 100 points. In order to pass this test a minimum of 65% must be obtained. If a result of 85% or over is obtained the Diploma will contain a distinction.

 

Part 1: listening

30 minutes

25 points

Part 2: reading

30 minutes (20 questions)

25 points

Part 3: speaking

30 minutes (20-30 questions)

25 points

Part 4: writing

40 minutes (300-word essay + writing a formal letter)

25 points

Priser €


Priser 2019

DIE examina

Varje fredag på skolan

Nivå

Muntlig examina

Skriftlig examinaA1

95 Eur.

74 Eur.

A2

114 Eur.

83 Eur.

B1

135 Eur.

86 Eur.

B2

148 Eur.

98 Eur.

C1

180 Eur.

100 Eur.

C2

183 Eur.

104 Eur.

Español para fines especí­ficos:

- Español comercial

- Español para fines médicos

- Español para el turismo

212 Eur.

116 Eur.


Priser 2020

DIE examina


Under construction
Me gustaría muchísimo volver a la escuela el próximo año para mejorar mi español y también porque he encontrado personas muy amables y divertidas. ¡Muchísimas gracias!


Ilaria farioli, 26, Italia.

 


Studietip:Ansträng dig att prata, läsa och skriva spanska så mycket du kan under din vistelse på Gran Canaria.


Online spanska kurs för nivåer A1 och A2.

abclingua.net: online Spanish course
Spansk grammatik:
Fotogalleri

 

Recensioner från våra studenter

 

Statistik

 

FAQs